Andrew Roderick - OSFS

Roderick Andrew
OSFS

Mpho Cart - Diocese of Kroonstad

Mpho Cart
Diocese of Kroonstad

Mbongeni Mathenjwa - Diocese of Ingwavuma

Mbongeni Mathenjwa
Diocese of Ingwavuma

 

 

 

 

 

 

 

Tshepang Dithipe - Archdiocese of Pretoria

Tshepang Dithipe
Archdiocese of Pretoria

Khonzumenzi Dlamini - Diocese of Manzini

Khonzumenzi Dlamini
Diocese of Manzini

Sifiso Michael Gangi - Diocese of Mariannhill

Sifiso Michael Gangi
Diocese of Mariannhill

 

 

 

 

 

 

 

Phuti Noah Kgwale - Diocese of Polokwane

Phuti Noah Kgwale
Diocese of Polokwane

John Legodi - Diocese of Polokwane

John Legodi
Diocese of Polokwane

Mlungisi Mabe - Archdiocese of Johannesburg

Mlungisi Mabe
Archdiocese of Johannesburg

 

 

 

 

 

 

 

Nkosinathi Mhlambi - Archdiocese of Johannesburg

Nkosinathi Mhlambi
Archdiocese of Johannesburg

Samuel Ntlantla Mokoena - Archdiocese of Bethlehem

Samuel Mokoena
Archdiocese of Bethlehem

Dixie James Ngamone - Diocese of Witbank

Dixie James Ngamone
Diocese of Witbank

 

 

 

 

 

 

 

 

Sboniso Ngongoma
Diocese of Eshowe

Jali Nduduzo CSS

Vusimuzi Nhlapo - Archdiocese of Johannesburg

Vusumuzi Nhlapo
Archdiocese of Johannesburg

 

 

 

 

 

 

 

McDonald Ntsane - Archdiocese of Bloemfontein

McDonald Ntsane
Archdiocese of Bloemfontein

Quiwin Thomas - Diocese of Oudtshoorn

Quiwin Thomas
Diocese of Oudtshoorn

Arinze Ibhe
Diocese of Dundee

 

 

 

 

 

 

 

Syambi Stephen
Diocese of Klerksdorp

Jimmy Mutevera

Lawrence Knyeuye